Tietosuojakäytäntö

Tietosuojaseloste


1. Yleistä

Tmi Eija Ylä-Liedenpohja on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaita heidän henkilötietojensa käsittelystä.

2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Tmi Eija Ylä-Liedenpohja, Y-tunnus 2805059-5
Arvonjuntu 7
63300 Alavus
Puh. 0405127027

Rekisteriasioihin liittyen yhteyshenkilönä toimii:

Eija Ylä-Liedenpohja
Arvonjuntu 7
63300 Alavus
Puh. 0405127027

3. Rekisterin nimi

Tmi Eija Ylä-Liedenpohjan asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteiden hoito, palveluiden tarjonta, yhteydenpito asiakkaisiin sekä markkinointi. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan perustiedot: Nimen, yhteystiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan itse antamat tiedot. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista ja palveluista sekä niiden toimittamisestä ja laskutuksesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin asiakastiedot saadaan asiakkaalta asiakassuhteen syntyessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja säilytysaika

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, mutta tiedot välittyvät mahdollisen luottosopimuksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle. Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoaineisto ja sen palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilötietolain mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Rekisteröity voi pyytää myös häntä koskevien tietojen korjausta tai päivittämistä.